İbrahim BAHADIR - AK Parti Meclis Üyesi

Cihan ENGÜR - AK Parti Meclis Üyesi

İbrahim AKTAN - AK Parti Meclis Üyesi

Osman YILMAZ - AK Parti Meclis Üyesi

Murat ÇAKMAK - AK Parti Meclis Üyesi

Mustafa YILDIRIM - AK Parti Meclis Üyesi

Saadettin KÖYLÜ - MHP Meclis Üyesi

Salim EVKURAN - MHP Meclis Üyesi

Şerif AKYÜN - MHP Meclis Üyesi

383