ESKİGEDİZ BELDESİ KISMI REVİZYON İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI 07.06.2022